لیست اخبار صفحه :1
آغاز رسمی بهره برداری از بیمارستان امام خمینی شهریار پس از 34 سال

آغاز رسمی بهره برداری از بیمارستان امام خمینی شهریار پس از 34 سال

رئیس جمهور با اشاره به اهتمام دولت مردمی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام خاطر نشان کرد: در سفر سال گذشته به شهریار پس از بازدید این بیمارستان که مردم بیش از 30سال چشم انتظار افتتاح آن بودند، در دستور کار قرار گرفت که بحمدالله امروز شاهد آغاز رسمی بهره برداری از آن هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران: راه‌اندازی بیمارستان امام‌خمینی(ره) شهریار باعث تحول در بهداشت و درمان مردم شهریار می‌شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران: راه‌اندازی بیمارستان امام‌خمینی(ره) شهریار باعث تحول در بهداشت و درمان مردم شهریار می‌شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به افتتاح بیمارستان 320 تخت‌خوابی امام خمینی (ره) شهریار در آبان ماه سال جاری از تحول سطح سطح بهداشت و درمان مردم شهریار خبر داد.

Template settings