آخرین اخبار
آرشیو
پنجمین نشست کارگروه کارشناسی بهره وری دانشگاه برگزار شد.
1401/11/08
پنجمین نشست کارگروه کارشناسی بهره وری دانشگاه برگزار شد.
پنجمین نشست کارگروه کارشناسی بهره وری دانشگاه در روز شنبه 1401/11/08 با حضور اعضا کارگروه در سالن جلسات امور مالی برگزار شد.
 هفتمین آزمون جامع کشوری توجیهی بدو خدمت کارکنان برگزار میگردد.
1401/11/05
هفتمین آزمون جامع کشوری توجیهی بدو خدمت کارکنان برگزار میگردد.
هفتمین آزمون جامع کشوری توجیهی بدو خدمت در روز پنجشنبه مورخ 1401/11/13 به صورت حضوری برگزار می گردد.
نشست نحوه تدوین گزارش پیشرفت برنامه های عملیاتی سال 1401 و نحوه تدوین برنامه عملیاتی سال 1402  مدیریت های حوزه ریاست برگزار شد.
1401/11/05
نشست نحوه تدوین گزارش پیشرفت برنامه های عملیاتی سال 1401 و نحوه تدوین برنامه عملیاتی سال 1402 مدیریت های حوزه ریاست برگزار شد.
نشست نحوه تدوین گزارش پیشرفت برنامه های عملیاتی سال 1401 و نحوه تدوین برنامه عملیاتی سال 1402 مدیریت های حوزه ریاست در روز چهارشنبه مورخ 1401/11/05 برگزار شد.
لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی مهندسی مشاغل دی ماه 1401
1401/11/05
لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی مهندسی مشاغل دی ماه 1401
لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی مهندسی مشاغل دی ماه 1401 بارگزاری شد.
اطلاعیه ها
آرشیو
اخبار منابع انسانی
اخبار مدیریت بودجه
گالری فیلم و عکس
سامانه ها
Template settings