شرح وظایف:
  • برنامه ریزی جهت اعزام ناظرین به محل ماموریت
  • سرکشی با هماهنگی و بدون هماهنگی با ناظر از کلیه پروژه های استانی در دست اجرا
  • ارزیابی عملکرد کلیه ناظرین و ایجاد سیستم تشویق و تنبیه در بین آنها
  • ارزیابی عملکرد پیمانکاران و دسته بندی صلاحیت اجرایی آنان
  • هماهنگی با مدیران دانشکده ها ، بیمارستانها وشبکه ها در خصوص مشکلات ساختمانهای موجود در شهرستانها
  • جمع بندی گزارشات ارائه شده توسط ناظرین
  • ارائه جدول پیشرفت فیزیکی ماهیانه پروژه ها

 

 

نام و نام خانوادگی سمت سازمانی شماره داخلی
محمد حسین معین خیاط سرپرست گروه نظارت 2425
محمدجعفری پازکی سرپرست مکانیک 2465
اسمعیل گلبداغی کارشناس برق 2430
ارسطوجلالی کارشناس ساختمان 2480
حیدرخسروی کارشناس برق 2400
پیمان شاه حسینی کارشناس معماری 2437
حسام ترابی زاده کارشناس مکانیک 2465
احمد رضاکلانتریان کارشناس ساختمان 2437
عبدالرضا منجزی کاردان عموی ساختمان 2437
مرتضی شعبانی کارشناس معماری 2430
 میثم مصری کارشناس برق 2429
 احمدی حبیب آبادی کارشناس تاسیات 2465
 محمدحسین پور کارشناس برق 2431
میر علی حسینی  کارشناس برق  2400
Template settings