احداث بیمارستان 320 تختخوابی
شهدای هفتم تیر
احداث اسکلت بتنی ییمارستان 320 تختخوابی شهدای هفتم تیر  بیمارستانی هفتم تیر 32000 1396 29%

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گالری های مد نظر را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings