احداث بیمارستان 150 تختخوابی سوختگی تهران  عملیات خاکی  سازه بتنی بیمارستان 150 تختخوابی سوختگی تهران
(قرارداد اول )
بیمارستانی سوختگی 52340 1391 74%
تکمیل اسکلت بتنی و بخشی از سفتکاری و تاسیسات زیر بنائی بیمارستان سوختگی تهران ( قرارداد دوم ) بیمارستانی سوختگی 1394
تکمیل عملیات ساختمکانی ، تاسیسات برقی و مکانیکی بیمارستان سوختگی تهران ( قرارداد سوم )  بیمارستانی سوختگی 1395

 

بیمارستان 150 تختخوابی سوختگی تهران

تهیه کننده:

گالری عکس مرتبط

نظرات

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings