دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 
ردیف عنوان پروژه عنوان قرارداد  نوع پروژه زیر گروه پروژه وضعیت پروژه زیر بنا کل (مترمربع) سال شروع پیشرفت فیزیکی
۱ احداث دانشکده پزشکی  خاکبرداری و احداث سازه بتنی دانشکده پزشکی آموزشی آموزشی فعال 31900 1391 59%
تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی دانشکده پزشکی پردیس همت  آموزشی آموزشی 1397

 

Template settings