با عنایت به رویکرد جدید مدیریت فنی در راستای دانش محوری، آموزش، پژوهش و ارتقاء سطح کیفی و کمی پروژه های عمرانی و غیر عمرانی ، تعمیرات اساسی و جزئی و نگهداری و راهبری و نیز حفظ ارزشهای اخلاقی، واحد مدیریت فنی با ایجاد کار گروه های تخصصی آماده خدمت رسانی به کلیه واحدهای تابعه می باشد.

۱-کارگروه تخصصی هیئت کارشناسی و نظارت عالیه:
این کار گروه متشکل از مشاور عمرانی، مدیر فنی و سرپرستان گروه ابنیه، تأسیسات برق و مکانیک می باشد که در جلسات هفتگی کلیه مسائل مطروحه توسط کارگروه های زیر مجموعه توسط این کارگروه بررسی و تصمیم گیری میشود.

۲- کار گروه تخصصی بازدید ادواری و نیاز سنجی واحدها:
در این کار گروه مهندسان ارشد ساختمان و تأسیسات برق و مکانیک طی بازدیدهای هفتگی از واحدهای تابعه، نیازهای احداثی، تعمیراتی، راهبری و ... واحد را بررسی و گردآوری نموده و گزارش نهایی را به کارگروه هیئت کارشناسی تحویل نمایند.

۳- کارگروه تخصصی بازدید ادواری آسانسورها:
کارشناس ارشد اداره استاندارد و بازرسی آسانسور(SGS) به همراه  کارشناس مهندسی برق و مکانیک طی بازدیدهای ادواری ضمن بررسی نحوه راهبری و تهیه شناسنامه فنی آسانسورها رهنمودهای لازم را جهت بهبود کیفی و کمی بهره برداری مناسب آسانسورها، به کار گروه هیئت کارشناسی تحویل می نماید.

۴- کارکرد تخصصی نگهداری و راهبری:
بر اساس درخواست واحدها مبنی بر اخذ تأئیدیه شرکتهای نگهدار در هر دوره، مهندسان برق و مکانیک ضمن بازدید از نحوه راهبری راهبران و ارائه راهکارهای مناسب راهبری، گزارش کامل و مصوری از بازدید به هیئت کارشناسی ارائه می نمایند.

۵- کار گروه تخصصی تجهیزات پزشکی، تجهیزات صوتی و تصویری و دکوراتیو:
بررسی، تهیه و تنظیم اسناد مناقصه تجهیزات پزشکی، صوتی و تصویری و طرح دکوراتیو سالن های همایش و آمفی تئاتر و همچنین در صورت نیاز بازدیدهای ادواری و کلیه امور مرتبط، با حضور کارشناسان تجهیزات پزشکی و کارشناسان معماری قابل انجام می باشد. 

۶- کار گروه تخصصی طرح و برنامه، کنترل پروژه و امور ابنیه:
برنامه ریزی و زمانبندی بازدید دوره ای تأسیسات و تجهیزات فنی واحدها، نحوه مدیریت بازرسی و کنترل و نظارت بر پروژه ها و ارائه راهبردهای مناسب و متناسب توسط سه نفر از مهندسان صنایع به هیئت کارشناسی ارائه می گردد. همچنین نحوه مستندسازی اطلاعات پروژه ها توسط این کار گروه کلاسه بندی می‌گردد.

۷- کار گروه تخصصی آتلیه فنی:
تهیه و تنظیم شناسنامه فنی، برداشت و گزارش مصور پروژه ها، نقشه کشی و طراحی توسط تکنسین های معماری به منظور مستند سازی به کار گروه طرح و برنامه ارائه می گردد.

۸- کار گروه تخصصی امور پیمان، امور اداری و پیگیری طرحهای عمرانی:
رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران، پیگیری انشعابات آب، گاز، برق و تلفن و نحوه بودجه ریزی عملیاتی، تهیه و تنظیم گزارش مصور نهایی پیشرفت فیزیکی پروژه ها و کلیه امور مرتبط با پیگیری طرحهای عمرانی توسط کارشناسان عمران و کارشناسان پیگیری طرحهای عمرانی و تأسیسات انجام می گردد.

Template settings