توسعه اورژانس و مرکز تولد بیمارستان امام سجاد شهریار  احداث اسکلت بتنی اورژانس و مرکز تولد ( اولویت اول ) بیمارستان امام سجاد (ع) شهرستان شهریار  درمانی بلوک های زایمانی 9500 1395 48%
احداث اسکلت بتنی اورژانس و مرکز تولد ( اولویت اول ) بیمارستان امام سجاد (ع) شهرستان شهریار  درمانی بلوک های زایمانی  

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گالری های مد نظر را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings