برنامه استراتژیک معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

   رسالت   

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ماموریت دارد با بهره گیری از توان مدیریتی و فنی مبتنی بر ضوابط و معیارهای علمی و قانونی از طریق مدیریت اثربخش منابع ، بستری مناسب جهت تسهیل و پشتیبانی از برنامه های سایر معاونت ها و واحدهای دانشگاه در راستای تحقق کارا و موثر اهداف و سیاست های دانشگاه ایجاد نماید .

 

 دورنما

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران بر آنست که با بهره گیری از منابع و سرمایه های انسانی ، اجتماعی و مادی و نیز بکارگیری کارآمدترین فناوری های نوین در زمینه برنامه ریزی ، سازماندهی و نظارت اثربخش منابع انسانی ، اطلاعاتی ، فیزیکی و مالی ، با ارتقاء مستمر سطح بهره وری بهترین پشتیبان و تسهیل کننده ماموریت ها در راستای سیاست های کلان دانشگاه و با رعایت اصل عدالت اجتماعی و توسعه پایدار برترین معاونت توسعه مدیریت و منابع در میان دانشگاه های علوم پزشکی کل کشور باشد.

 

ارزش‌های سازمانی

 

 • عدالت گستری و پرهیز از تبعیض در ارائه خدمات
 • تکریم مراجعین مبتنی بر شان و کرامت انسانی
 •  رعایت اصول مدیریت سبز
 •  مشارکت کارکنان در مدیریت سازمان
 •  مدیریت علمی و شایسته سالاری
 •  پایبندی به رعایت قوانین و مقررات سازمانی و اخلاق حرفه ای
 •  توجه به سلامت جسمی و روانی کارکنان

 

اهداف کلان

 

 •  توسعه و مدیریت منابع انسانی
 •  توسعه و ارتقاء ارائه خدمات رفاهی
 •  اصلاح ساختار و تشکیلات
 •  کاهش تصدی گری و توسعه فعالیتهای حاکمیتی
 • اصلاح نظام اداری
 •  توسعه، حفظ و نگهداشت زیرساخت ها و منابع فیزیکی
 • ایجاد انضباط مالی
 • تأمین و تخصیص بهینه منابع مالی
Template settings