تهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران

ساختمان ستاد مرکزی، طبقه چهارم، معاونت توسعه مدیریت و منابع


پست الکترونیکی: vcm@iums.ac.ir

تلفن : 86702402

فکس : 88622620


کد پستی: ۱۴۴۹۶۱۴۵۳۵
صندوق پستی: ۱۴۶۶۵-۳۵۴
 

 

Template settings