​​​​​​شرح وظایف:
  • برنامه ریزی جهت اعزام ناظرین به محل ماموریت
  • سرکشی با هماهنگی و بدون هماهنگی با ناظر از کلیه پروژه های استانی در دست اجرا
  • ارزیابی عملکرد کلیه ناظرین و ایجاد سیستم تشویق و تنبیه در بین آنها
  • ارزیابی عملکرد پیمانکاران و دسته بندی صلاحیت اجرایی آنان
  • هماهنگی با مدیران دانشکده ها ، بیمارستان ها وشبکه ها در خصوص مشکلات ساختمان های موجود در شهرستان ها
  • جمع بندی گزارشات ارائه شده توسط ناظرین
  • ارائه جدول پیشرفت فیزیکی ماهیانه پروژه ها
نام و نام خانوادگی سمت سازمانی شماره داخلی
بهاره پرکان سرپرست گروه نگهداشت 2313
سید محمد امین قاضی میر سعیدی کارشناس ساختمان 2313
Template settings