مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری یکی از مدیریت های معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه می باشد که شامل واحدهایی به شرح ذیل می باشد:

 

  1. اداره آموزش و توسعه کارکنان و مدیران 
  2. گروه سیستم ها و روش ها
  3. گروه مهندسی سازمان
  4. گروه مهندسی مشاغل 
 
 این مدیریت وظیفه دارد با توسعه نظام های اداری ومدیریتی، با بکارگیری مناسب ترین رویکردها، الگوها و ابزارهای مدیریت و علوم اداری و نیازسنجی آموزشی، طراحی و برنامه ریزی دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان و مدیران، اجرای برنامه های آموزشی حضوری و الکترونیکی، ارزشیابی برنامه های آموزشی دانشگاه، تدوین برنامه های اصلاحی در راستای بهبود کیفیت فرایندها و محتوای آموزشی و پایبندی به قوانین ومقررات در جهت حمایت از فعالیتهای سلامت، آموزش وپژوهش پزشکی، دانشگاه را در انجام ماموریت ها و دستیابی به اهداف کلان نظام سلامت یاری رساند.
Template settings