دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بازدید نمایندگان مدیریت توسعه ازعملکرد مرتبط با آموزش کارکنان در مرکز فیروزگر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۹ | 

 نمایندگان مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری ازعملکرد مرتبط با آموزش کارکنان در مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر بازدید کردند.

با توجه به برنامه ریزی های به عمل آمده در راستای ارتقای کیفیت عملکرد رابطین آموزشی دانشگاه، هجدهم آذر سال جاری از مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر بازدید به عمل آمد.
     در این بازدید با توجه به تقویم آموزشی واحد، ضمن حضور در کلاس "کادر درمان و قانون"، عملکرد رابطین آموزشی واحد نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و آموزش های لازم به رابطین آموزشی؛ خانم ها رزم آهنگ و صالح یار در جهت بهبود عملکرد مرتبط با نحوه انجام اثربخشی سطح یک در سامانه جام، تعریف و ثبت کلاسهای آموزشی، نحوه ثبت و بررسی آموزشی های موردی، نحوه ارسال مستندات آموزشی پرسنل انتقالی به سایر دانشگاهها، نحوه اطلاع رسانی به کارکنان زیر مجموعه در خصوص کلاس های آموزشی و نحوه انجام نیازسنجی داده شد.


دفعات مشاهده: 38 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اولین جلسه کمیته تخصصی نظام پیشنهادات برگزار شد .

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۸ | 

اولین جلسه کمیته تخصصی معاونت توسعه مدیریت و منابع و حوزه ریاست نظام پیشنهادات در سال ۱۳۹۷ برگزار شد .

با توجه به بند یک ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی نظام پیشنهادات ابلاغی مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ شورای دانشگاه، اولین جلسه کمیته تخصصی معاونت توسعه مدیریت و منابع و حوزه ریاست نظام پیشنهادات در سال ۱۳۹۷ با حضور معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه بعنوان رئیس کمیته و اعضاء کمیته تخصصی در روز شنبه مورخ ۹۷/۰۹/۱۷ از ساعت ۱۳:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰ در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار گردید.
  در این جلسه ضمن بررسی و تبادل نظر در خصوص دستور کار جلسه کمیته تخصصی معاونت توسعه مدیریت و منابع و حوزه ریاست نظام پیشنهادات، تعداد ۱۸ پیشنهاد بررسی شده در دبیرخانه نظام پیشنهادات در ماه های فوق الذکر مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت. نتایج بررسی این پیشنهادات توسط دبیرخانه نظام پیشنهادات در سامانه فوق ثبت و به اطلاع ذینفعان رسیده است.
پیشنهاد دهندگان می توانند جهت اطلاع از نتیجه بررسی کمیته به سامانه نظام پیشنهادات به آدرس http://suggestion.iums.ac.ir  مراجعه نمایند.


دفعات مشاهده: 61 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه شورای مدیران آذرماه حول دو محور

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۲ | 
جلسه شورای مدیران معاونت توسعه حول دو موضوع،مقایسه گزارش عمکرد شش ماه اول سال 96 و 97 برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه؛ این نشست با حضور آقای دکتر مبارکی، معاون توسعه مدیریت و منابع با مدیران حوزه بودجه،مالی،امورپشتیبانی و رفاهی،توسعه منابع انسانی ،توسعه و تحول اداری،دفتر فنی و حقوقی علوم پزشکی ایران مورخ دهم آذرماه در دفتر معاونت توسعه برگزار گردید.
دکتر مبارکی در ابتدای جلسه با اشاره به سیاست دانشگاه و  این معاونت در خصوص افزایش سایق های انگیزشی و افزایش روحیه مشارکت کارکنان در بهبود روند کاری بحث "انتخاب کارمند نمونه" را مطرح نمودند. وضمن اشاره به  اهمیت این امر متذکر شدند که این اهم می بایست بر اساس شاخص های استاندارد و سیستمی در قالب فرم و یا سامانه ارائه شود.
پیرو این مبحث کارگروهی با مسولیت آقای سرابی انتخاب شد تا شاخص و الگو های استاندارد تعیین شوند.
در ادامه به بررسی گزارش های عملکرد مقایسه ای سال 96 و 97 در حوزه مدیریت های زیرمجموعه پرداختند و توصیه کردند که ضمن می بایست احصاء عملکرد ها و اصلاح روش های و فعالیت های اصلاحی و اجرایی که بصورت متمایز انجام شده را ارائه دهند.
 


دفعات مشاهده: 79 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه مجمع بررسی عملکرد مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۳ | 
جلسه مجمع بررسی عملکرد مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد  روز سه شنبه مورخ 13 آذر  ماه 97 با حضور آقای دکتر ناصری پور رئیس دانشگاه برگزار شد.
دراین جلسه آقای دکتر ناصری پور ،دکتر مبارکی ، آقای بزرگ مقام ، دکتر توکلی ، دکتر کوهپایه زاده، دکتر حدیقی، دکتر برزگر،  آقای سرابی ، آقای مزدکی و هیئت عامل مرکز حضور داشتند . در این جلسه ، عملکرد مالی سال 96 بیمارستان بررسی و گزارش حسابرس مستقل دانشگاه ارائه شد.
در ابتدا گزارش حسابرسی صورت  مالی سال 96 توسط حسابرس مستقل دانشگاه قرائت و به سمع اعضای مجمع رسانده شد.    سپس   مدیر عامل بیمارستان آقای دکتر محققی گزارشی از عملکرد فنی سال 96 را ارائه نمود، در نهایت عملکرد مالی مرکز توسط دبیرخانه امور مجامع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .
رییس دانشگاه عنوان نمود بیمارستان هاشمی نژاد با توجه به اینکه از شاخص نیروی انسانی مناسبی برخوردار است نباید جذب نیروی بیشتری داشته باشد . از بیمارستان انتظار می رود تا هزینه های پرسنلی را کنترل نماید .  وی افزود بیمارستان بایستی تمام تلاش خود را در ایجاد تراز مثبت و عدم افزایش هزینه های مازاد نماید.
 با توجه به وضعیت عملکرد درمانی و مالی بیمارستان در سال 96 و مقایسه ترند با سال 95 ، آقای دکتر ناصری پور جهت بهبود شاخصهای نیروی انسانی  و مالی بیمارستان توصیه هایی را بیان کردند و تکلیف به برقراری لینک بین نرم افزار بیمارستانی HIS  با نرم افزار مالی را عنوان نمود .

دفعات مشاهده: 52 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه مجمع بررسی عملکرد بیمارستان شهید فهمیده برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۳ | 
جلسه مجمع بررسی عملکرد بیمارستان شهید فهمیده   روز سه شنبه سیزدهم آذر  ماه با حضور آقای دکتر ناصری پور رییس دانشگاه برگزار شد.
دراین جلسه آقای دکتر ناصری پور ،دکتر مبارکی ، آقای بزرگ مقام ، دکتر توکلی ، دکتر حدیقی، دکتر برزگر،  آقای سرابی ، آقای مزدکی و هیئت عامل مرکز حضور داشتند . در این جلسه ، عملکرد مالی سال 96 بیمارستان بررسی و گزارش حسابرس مستقل دانشگاه ارائه شد.
در ابتدا گزارش حسابرسی صورت  مالی سال 96 توسط حسابرس مستقل دانشگاه قرائت و به سمع اعضای مجمع رسانده شد.    سپس   مدیر عامل بیمارستان خانم دکتر جهانفر گزارشی از عملکرد فنی سال 96 را ارائه نمود ، در نهایت عملکرد مالی مرکز توسط دبیرخانه امور مجامع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .
رییس دانشگاه عنوان نمود مدیر عامل بیمارستانها بایستی تسلط و اشراف کامل بر اطلاعاتی همچون ضریب اشغال تخت ، متوسط اقامت بیمار ، تعداد بیماران بستری شده ، تعداد نیروی انسانی و.. داشته باشند.
وی تاکید نمود در خصوص جذب پزشکان فوق تخصص ابتدا بایستی تعداد ارجاعات رشته های فوق بررسی و از نظر درآمد و هزینه تحلیل گردد ، تا موجب ایجاد بار مالی جدید و مضاعف به بیمارستان نشود. همچنین توجه به اقتصاد درمان در بیمارستانها را از نکات جدی و مورد توجه بیان نمود.
در خصوص کنترل هزینه حاملهای انرژی نیز پیگیری واحدها و مراجعه به اداره های مربوطه را ضروری دانست.
 با توجه به وضعیت عملکرد درمانی و مالی بیمارستان در سال 96 و مقایسه ترند با سال 95 ، آقای دکتر ناصری پور جهت بهبود شاخصهای خوداتکایی  بیمارستان توصیه هایی را بیان نمود و توجه به نرم دانشگاه ،تاکید بر کاهش هزینه های پرسنلی با داشت.

دفعات مشاهده: 81 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر